2 to drive

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) geeft op 1 november het startschot voor 2toDrive.
Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen voor rijbewijs B doen.
Vanaf 16,5 jaar kunnen ze starten met praktijklessen.
Als ze 17 worden kunnen ze vervolgens het praktijkexamen bij het CBR aanvragen.
Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen.

Vandaag verscheen dit bericht op de website van het ministerie van I&M.
Het experiment 2toDrive wordt gestart om de verkeersveiligheid te vergroten.
Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat jaarlijks
16 doden kunnen worden voorkomen als jongeren in het eerste jaar in de auto worden begeleid door een ervaren bestuurder.
Jongeren die slagen voor hun examen vragen bij de eigen gemeente het rijbewijs aan.
De gemeente geeft het rijbewijs af als de jongere via www.2todrive.nl een begeleiderspas heeft gekregen.
Op deze pas staan de namen van maximaal vijf personen die de bestuurder als zijn coaches heeft aangewezen.
Een van deze personen moet bij het rijden in de auto zitten.
Bij het rijden met een coach moeten jongeren zowel het behaalde rijbewijs als de begeleiderspas bij zich hebben.
De regeling voor 2toDrive gaat op 1 november 2011 in.
Dit betekent dat jongeren die op of na die dag 17 jaar worden (dus geboren op of na 1 november 1994), kunnen meedoen
met het experiment. Jongeren die op 1 november al 17 zijn, kunnen wel alvast beginnen met rijlessen, maar
pas praktijkexamen doen als ze 18 zijn.

Kijk op www.2todrive.nl voor verder informatie om te bepalen of en in hoeverre iemand kan deelnemen aan 2toDrive.


Ervaringen in het buitenland laten zien dat 2toDrive werkt.
Zo tonen proeven in Duitsland aan dat jongeren 30% minder ongevallen en 20% minder overtredingen veroorzaken als
ze eerst onder begeleiding van een coach hebben gereden.
2toDrive loopt als een experiment met een looptijd van maximaal 6 jaar.
In 2015 zal de SWOV een tussentijdse evaluatie doen. Als deze positief uitpakt, kan 2toDrive definitief worden ingevoerd.